Fullständiga reservatsföreskrifter
Naturskyddsföreningens skrivelse om hydrologin i Florarna. Grundad på Jordbruksverkets rapport till Länsstyrelsen som hittas nedan.
Utanför reservatet gäller allemansrätten
Att hyra tillsynsmannatorpet Västergärdet eller lägergården Risön
Beskrivning av Upplandsledens sträckning över bla Florarna
Länk till Upplands Ornitologiska Förening och pdf-artikel
Jordbruksverkets rapport till Länsstyrelsen 2008
Karta som Länsstyrelsen skapade för Natura 2000
Översiktskarta för avverkningen söder om Agnsjöarna.
Detaljkarta över avverkningar och naturvårdshänsyn söder om Agnsjöarna
Detaljdirektiv som hänger ihop med detaljkartan
Jägareförbundet och vissa markägare lobbar nu mot myndigheterna för att få jaga lodjur i Florarna
Informationsfolder om Sveaskogs Ekopark vid Forsmark