Hålmyrarna - Fågelsmossen - SlätmossenEtt intressant område som dock inte kan göra samma anspråk på att vara vare sig urskog eller naturskog, men som ändå har vissa naturvärden, värden för friluftsliv och skogshistoria är området kring rubricerade våtmarker.

De är geografiskt belägna i Florarnas allra sydligaste del och ligger söder om Agnsjöarna men norr om vandringsleden Gullstigen.

Enligt gammal utsago skall det finnas ett tjäderspel i området Fågelsmossen - Slätmossen. Jag har dock inte hittat detta ännu. Det kan också finnas viss risk att det legat i skogen runt mossarna som numera är avverkat eller blivit skogsplantage så att tjädern försvunnit.

330252_4557849946052_774724656_o
Hålmyrarna den 8 september 2012. Foto: Ronny Fredriksson

193351_4557888707021_2076145576_o
Fint uppbyggd gammal gränssten vid Granröret i skogen söder om Hålmyrarna. Foto: Ronny Fredriksson

614956_4557871306586_1794265982_o
Det här lite större gränsröset ligger intill ovanstående (som syns i bakgrunden) med flera stenar. Granröret söder om Hålmyrarna. Foto: Ronny Fredriksson

257301_4557926547967_520796055_o
Fin tallmosse söder om Hålmyrarna. Foto: Ronny Fredriksson

FälarenSjön Fälaren med omgivningar skulle vara reservat. Det är min bestämda åsikt. Fälaren med omgivningar kan erbjuda fantastiska naturupplevelser med orrspel, tjäderspel, storlom, örnar, bra friluftsliv, bad, kanot, fiske, skridskor..


Falaren1
Skog vid Fälaren. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_2010
Trusket i Hagmossen. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_2023
Karta över Hagmossen och Träsket. En gammal karta. Längst upp i vänsterkant syns viken Fälaränden på sjön Fälaren.

Falaren4
Myrgölen Trusket ligger i Hagmossen sydost om Fälaren. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_0190
Träsket och Hagmossen. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_2020
En selfie vid Trusket. Foto: Ronny Fredriksson

Falaren3
Den gamla stigen från vägen in i Hagmossen. Foto: Ronny Fredriksson


falare8
Tyvärr körs det en del privat isracing på Fälaren vintertid. Oljudet når in även över naturreservatet.

falare11
En gammal fiskebod blev en mycket större stuga….vid Fälarens strand. Med bygglov skall sägas vilket gör att kritiken skall riktas mot Tierps kommun. Foto: Ronny Fredriksson

Håkansbogruvorna


I skogen öster om Finnsjön finns många gamla gruvhål. Spännande platser med en speciell historik. Vid ett besök vid de fd järngruvorna, Håkansbogruvorna tog jag lite bilder.

Håkansbogruvorna består av åtta stycken gruvhål och tre sk varphögar. I området finns också två husgrunder. Brytningen upphörde 1920.
IMG_0069
Gruvhål. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_0072
Gruvhål med varphög bakom. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_0073
Varphög eller skrädningshög ? Foto: Ronny Fredriksson

IMG_0075
Gruvhål. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_0078
Fin tjäderskog vid Håkansbogruvorna. Foto: Ronny Fredriksson

ÅkerbysjönIMG_0504
Tydligen en omtyckt plats för läger vid Åkerbysjön. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_0505

IMG_0507

IMG_0508
Klapperstensfält på östra sidan om Åkerbysjön. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_0509
Fina hällmarker med lavar intill Åkerbysjön. Foto: Ronny Fredriksson

IMG_0510

IMG_0515IMG_0519
Fina myrmarker runt Åkerbysjön. Foto: Ronny Fredriksson


IMG_0517
Den här ån heter ”Käringdansen”. Foto: Ronny Fredriksson